Bóng đèn Xenon độ xe pick-up ford ranger OSRAM Cool Blue Hyper D1S – 6000K

Bóng đèn Xenon độ xe pick up OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany)

Nhiệt độ màu 6000K (Ánh sáng trắng) cân xứng cho những chuyến hành trình đường dài vào ban đêm

Bóng đèn Xenon độ xe ford ranger OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany) đc nhập khẩu từ Đức

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany) được BH chính xác 3 năm

công năng 35W

 

Bóng đèn Xenon độ xe pick up OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany)

Nhiệt độ màu 6000K (Ánh sáng trắng) cân xứng cho những chuyến hành trình đường dài vào ban đêm

Bóng đèn Xenon độ xe ford ranger OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany) đc nhập khẩu từ Đức

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S (Made in Germany) được BH chính xác 3 năm

công năng 35W

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S

Bóng đèn Xenon độ xe bán tải OSRAM Cool Blue Hyper D1S

 

 

 

 

Weight10 kg
Dimensions10 × 10 × 10 cm
Back to Top